• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thư viện ảnh - Hình ảnh Vu lan - 2012
Toàn cảnh sân khấu
Toàn cảnh sân k...
Image Detail Image Download
01.Sinh viên vui cùng Vu lan 2012
01.Sinh viên vu...
Image Detail Image Download
02.Sinh viên vui cùng Vu lan 2012
02.Sinh viên vu...
Image Detail Image Download
01.Chư tôn đức tham dự Vu lan 2012
01.Chư tôn đức ...
Image Detail Image Download
02.Chư tôn đức tham dự Vu lan 2012
02.Chư tôn đức ...
Image Detail Image Download
03.Chư tôn đức tham dự Vu lan 2012
03.Chư tôn đức ...
Image Detail Image Download
01.Cúng dường Vu lan 2012
01.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
02.Cúng dường Vu lan 2012
02.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
03.Cúng dường Vu lan 2012
03.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
04.Cúng dường Vu lan 2012
04.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
05.Cúng dường Vu lan 2012
05.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
06.Cúng dường Vu lan 2012
06.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
07.Cúng dường Vu lan 2012
07.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
08.Cúng dường Vu lan 2012
08.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
09.Cúng dường Vu lan 2012
09.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
10.Cúng dường Vu lan 2012
10.Cúng dường V...
Image Detail Image Download
01.Hòa thượng ban đạo từ
01.Hòa thượng b...
Image Detail Image Download
02.Hòa thượng ban đạo từ
02.Hòa thượng b...
Image Detail Image Download
03.Hòa thượng ban đạo từ
03.Hòa thượng b...
Image Detail Image Download
01.Dâng hoa mừng Vu lan 2012
01.Dâng hoa mừn...
Image Detail Image Download
 
Hiển thị # 
Trang 1 trong tổng số 2
 
 
You are here Chùa Lá Thư viện ảnh Hình ảnh Vu lan - 2012