• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thư viện ảnh - Hình ảnh chùa Lá
Chùa Lá thời kỳ đầu xây dựng
Chùa Lá thời kỳ...
Image Detail Image Download
Chùa Lá ngày xưa_01
Chùa Lá ngày xư...
Image Detail Image Download
Chùa Lá ngày xưa_02
Chùa Lá ngày...
Image Detail Image Download
Chùa Lá vừa hình thành
Chùa Lá vừa hìn...
Image Detail Image Download
Thầy Thích Nhuận Tâm_01
Thầy Thích Nhu...
Image Detail Image Download
Thầy Thích Nhuận Tâm_02
Thầy Thích Nhu...
Image Detail Image Download
Chánh điện chùa Lá_01
Chánh điện ch...
Image Detail Image Download
Chánh điện chùa Lá_02
Chánh điện ch...
Image Detail Image Download
Chùa Đại Tòng Lâm_BRVT
Chùa Đại Tòn...
Image Detail Image Download
01.Trúc lâm Chân nguyên_BRVT
01.Trúc lâm Ch...
Image Detail Image Download
02.Trúc lâm Chân nguyên_BRVT
02.Trúc lâm Ch...
Image Detail Image Download
03.Trúc lâm Chân nguyên_BRVT
03.Trúc lâm Ch...
Image Detail Image Download
hinh cac thay
hinh cac thay
Image Detail Image Download
 
Hiển thị # 
 
 
You are here Chùa Lá Thư viện ảnh Hình ảnh chùa Lá