• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thư viện ảnh - Lễ Xuất gia và Quy y_01/2015
quy y_003
quy y_003
Image Detail Image Download
quy y_004
quy y_004
Image Detail Image Download
quy y_005
quy y_005
Image Detail Image Download
quy y_006
quy y_006
Image Detail Image Download
quy y_007
quy y_007
Image Detail Image Download
quy y_008
quy y_008
Image Detail Image Download
quy y_009
quy y_009
Image Detail Image Download
quy y_010
quy y_010
Image Detail Image Download
quy y_011
quy y_011
Image Detail Image Download
quy y_012
quy y_012
Image Detail Image Download
quy y_013
quy y_013
Image Detail Image Download
quy y_014
quy y_014
Image Detail Image Download
quy y_015
quy y_015
Image Detail Image Download
quy y_016
quy y_016
Image Detail Image Download
quy y_017
quy y_017
Image Detail Image Download
quy y_018
quy y_018
Image Detail Image Download
quy y_019
quy y_019
Image Detail Image Download
quy y_020
quy y_020
Image Detail Image Download
quy y_021
quy y_021
Image Detail Image Download
quy y_022
quy y_022
Image Detail Image Download
 
Hiển thị # 
Trang 1 trong tổng số 3
 
 
You are here Chùa Lá Thư viện ảnh Lễ Xuất gia và Quy y_01/2015