• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tin tức - Thời sự

35 năm đi qua và nhìn lại

  • PDF.

Để chuẩn bị đại hội Phật giáo vào năm 2017, đồng thời qua phiên họp kiểm điểm sinh hoạt thường niên của Giáo Hội ngày 10/5/2016 nhằm mồng 4 tháng tư năm Bính Thân, xin được duyệt qua chặng đường 35 năm có mặt của GHPGVN khởi hành từ 1981 đến nay.

Dai bieu Phat giao toan quoc

Đọc thêm...

Thống nhất trong đa dạng (1)

  • PDF.

Hoi thao VH 1080Hình như trong các tôn giáo hiện nay, giáo lý, kinh tạng, nghi lễ, sắc phục, pháp phục, văn ngôn thuật ngữ, kiến trúc thờ tự... đa dạng nhất, có lẽ chỉ có Phật giáo Bắc truyền.

Không chỉ Phật giáo Việt Nam, ngay cả Kim Cang thừa của Tây Tạng cũng có sắc thái đặc thù của 4 phái (Nyingma-Sakya-Kagyu và Gelug).

Đọc thêm...

Thống nhất trong đa dạng (2)

  • PDF.

"Bốn trong một" là nội dung của cuộc hội thảo khoa học về nhu cầu hiện thực hóa Phật giáo hiện nay, do Ban Văn Hóa và Ban Nghi lễ Trung ương, sau nhiều tháng tuần lưu từ ba miền để giao tiếp và ghi nhận ý kiến với các hệ phái chung quanh bốn chủ đề quan trọng:

- PHÁP PHỤC - KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ - DI SẢN

Mà từ lâu hầu hết ai quan tâm đến Phật giáo đều canh cánh có được một Phật giáo Việt Nam đặc thù từ hình thức đến nội dung, để PGVN có được chiếc áo mới thế kỷ 21 nầy.

Qua 44 bài nói chuyện, tham luận từ giáo phẩm Trung ương đến các nhà trí thức, các Ban Văn Hóa - Ban Nghi Lễ địa phương, hình như chỉ nêu lên chung chung những nhận định, để Ban thư ký cuộc Hội thảo ghi nhận.

Hoi thao VH 1988

Đọc thêm...

Thống nhất trong đa dạng (3)

  • PDF.

Bốn lĩnh vực Hội thảo trong hai ngày với:

- Chủ đề DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM gồm 07 tham luận
- Chủ đề KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM có 13 bài
- Chủ đề PHÁP PHỤC PHẬT GIÁO có 11 bài
- Chủ đề NGÔN NGỮ PHẬT GIÁO VIỆT NAM có 08 bài
Cộng thêm 05 bài vừa là khai mạc, vừa là đề dẫn...

Thật ra chỉ có 11 bài tham luận được trình bày, ngoài những nhà chuyên môn nói về tính chất giá trị của mỗi chủ đề, hầu hết là trình bày về thực trạng, thực tướng và nguồn gốc hình thành chùa tháp và hệ phái. Đầu kỷ nguyên, khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, chùa tháp cũng đã sớm hình thành trên đất nước ta.

Hoi thao VH 1076

Đọc thêm...

BTS PG TP.HCM hướng dẫn tổ chức Phật đản PL.2559

  • PDF.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký kế hoạch số 111, ngày 3-4 về tổ chức Đại lễ Phật đản & Tuần lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh gởi đến chư tôn đức giáo phẩm ban trị sự GHPGVN, ban/ngành trực thuộc GHPGVN, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành Lớp cao - Trung cấp Giảng sư, các trường/lớp cao - trung - sơ cấp Phật học, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

Le Phat dan
Đại lễ Phật đản lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Đọc thêm...

You are here Tin tức Tin tức - Thời sự