• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Pháp khí

Đôi nét về nguồn gốc của Chuông, Trống, Mõ

  • PDF.

Trong các chùa Phật giáo ở Trung Quốc và Việt Nam, một số loại thuộc pháp khí như chuông, trống, mõ được dùng để trang nghiêm nơi đạo tràng, hoặc thêm phần sắc thái lễ nhạc trong lúc tụng kinh, lễ sám, thuyết pháp v.v... Những loại này xuất hiện từ hồi nào? Nhằm mục đích gì?...

Ý nghĩa pháp khí trong đạo Phật

  • PDF.

DieuPhapAm__full_13487

Ý NGHĨA PHÁP KHÍ TRONG ĐẠO PHẬT 

Tác Giả: HT. Thích Thiện Siêu

Đọc thêm...

Tìm hiểu ý nghĩa về bánh xe Luân pháp (Pháp Luân)

  • PDF.

phap-luanBánh Xe Pháp hay còn gọi là "Pháp Luân” mang nhiều ý nghĩa như sau: 

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Pháp khí