• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tịnh độ

Lâm chung tam đại yếu quyết

  • PDF.

LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU QUYẾT

Tác giả : Ấn Quang Đại Sư

Đọc thêm...

Lược sử đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện

  • PDF.

Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và 48 Đại Nguyện

Đọc thêm...

Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ

  • PDF.

BA BÀI KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ

Tác giả : Pháp Sư Tịnh Không

Đọc thêm...

Danh sách Ban hộ niệm ở nước ngoài

  • PDF.

DANH SÁCH BAN HỘ NIỆM Ở NƯỚC NGOÀI

Tác giả : Thiện Thông

Đọc thêm...

Cần nhìn thấu đáo hơn về Ban hộ niệm

  • PDF.

Nếu cho rằng, việc hình thành các đạo tràng hộ niệm là loại tăng ra khỏi Tam bảo là không đúng. Chúng ta có quá khắt khe khi nhìn những công việc của các Ban hộ niệm đang làm hiện nay không ?

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Tịnh độ