• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Giới hạn của suy nghĩ

  • PDF.

GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ
Bàn luận

Đọc thêm...

Khái niệm về vô minh trong Phật giáo

  • PDF.

small_1198184430-nvCứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch với Trí Tuệ là Vô Minh. Vậy muốn đạt được Giác Ngộ thì phải loại trừ Vô Minh. Vô Minh mang lại khổ đau và Giác ngộ thì mang lại sự Giải Thoát.

Đọc thêm...

Đại thừa tuyệt đối luận

  • PDF.

ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư - Việt Dịch: Thích Duy Lực 

Từ Ân Thiền Đường, Hoa Kỳ 2001

Đọc thêm...

Tinh tắn ba la mặt

  • PDF.

TINH TẤN BA LA MẬT
Ringu Tulku
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

Đọc thêm...

Cầu nguyện và tụng kinh

  • PDF.

CẦU NGUYỆN và TỤNG KINH
Tâm Diệu

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng