• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Lịch sử Đức Phật Thích Ca

Niên biểu Phật giáo

  • PDF.
tours_s244Hiện nay có hai bảng Niên biểu Phật giáo khá phổ biến và cả hai đều căn cứ vào một mốc thời gian duy nhất tương đối chính xác là năm đăng quang của hoàng đế A-dục, tức là năm - 268 hay - 267 trước Tây lịch. Các học giả Tây phương đặt tên cho hai bảng Niên biểu này là : "Bảng Niên biểu dài""Bảng Niên biểu ngắn". Theo bảng "Niên biểu dài" thì Đức Phật tịch diệt 218 năm trước khi hoàng đế A-dục chính thức lên ngôi, vì vậy nếu suy ngược lên bằng cách dựa vào mốc thời gian làm chuẩn là năm - 268, thì Đức Phật nhập vào Đại bát Niết bàn vào năm - 486.

Đọc thêm...

Truyện thơ cuộc đời đức Phật Thích Ca

  • PDF.
thichca-8

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA
Truyện Thơ

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản - 2002

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Lịch sử Đức Phật Thích Ca