• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Lịch sử Đức Phật Thích Ca

Đức Phật Thích Ca lịch sử của một con người

  • PDF.

Duc Phat Thich Ca 1Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người, nhờ công phu tu tập mà trở thành một người hoàn thiện, một bậc Thánh giữa thế gian; "con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này" (Đại thi hào Tagoare, Ấn Độ). Bằng cuộc đời và bằng những lời dạy của Ngài được kết tập lại trong ba tạng kinh điển, loài người đã được Đức Phật khai rằng, bất cứ một người nào, với sự nỗ lực của bản thân, đều có thể vươn lên tới đỉnh cao nhất của giác ngộ và giải thoát. Có thể nói, không có một tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là đạo Phật. Tính nhân bản của đạo Phật chính là ở chỗ đó. Tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gội sạch nội tâm để trở thành bậc Thánh, trở thành con người hoàn thiện về đức hạnh và trí tuệ – là bức thông điệp mà Đức Phật đã trao cho loài người, nên mỗi người chúng ta đều có khả năng và bổn phận thực hiện lời dạy đó. Đó là ý nghĩa chân chính của nhân sinh, giá trị chân thực của cuộc sống. Không thể có ý nghĩa nhân sinh nào cao qúy hơn, khích lệ hơn đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay.

Đọc thêm...

Truyện tranh cuộc đời đức Phật Thích Ca

  • PDF.

Duc_Phat_Thich_Ca

Nhân ngày Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia

Xin gửi đến quý Phật tử Lịch sử Đức Bổn Sư

Với sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn và một ý chí độ sanh dũng mãnh của Đức Phật, có thể tán dương hay quan niệm Ngài là vĩ nhân trên tất cả những vĩ nhân, siêu nhân đứng trên mọi siêu nhân.

Đọc thêm...

Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật

  • PDF.

Lễ Thành Đạo

  • PDF.

le_thanh_dao

Đức Phật không có thành đạo, vì sao? Vì Phật là Đạo và Đạo là Phật. Ngoài Đạo không có Phật để thành và ngoài Phật không có Đạo để chứng. Thế thì tại sao, hàng năm vào ngày mồng tám tháng chạp âm lịch, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam thường long trọng tổ chức kỷ niệm ngày lễ Phật thành đạo nhỉ?Với câu hỏi ấy, ta có thể trả lời với những ý nghĩa như sau:

Đọc thêm...

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  • PDF.
Buddha-bĐức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giài thoát. Và cũng với đại tâm đại nguyện ấy, sau khi chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề, Ngài đã dâng hiến thời gian cho công cuộc hằng hóa độ sanh. Đức Thế Tôn đã chu du khắp đất nước Ấn Độ thời xa xưa ấy, từ cực Bắc dưới chân núi Hymalaya, đến cực Nam bên ven sông Gange (sông Hằng).

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Lịch sử Đức Phật Thích Ca