• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thơ

Chùm thuật ngữ - Trần Thiện Hiệp

  • PDF.

Trần Thiện Hiệp 

Chùm thuật ngữ 

Phiến tâm làn mây bạc

phương nào hạc vàng bay

trăng tàn thơ thức giấc

chữ nghĩa chấp cánh mây

vin theo vòng hệ lụy

nhật nguyệt càng khôn vây

Đọc thêm...

Tri Ân - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.
Thích Nhuận Tâm

Tri ân

Trải lòng cúi xuống muôn phương

Tri ân hết những con đường Có, Không

Trăm năm trong chốn bụi hồng

Còn chăng là phút phiêu bồng cõi Thơ

 

Có gì đợi với mong chờ

Ở đây thấy đủ tình sơ nguyên rồi

Vô ngôn tình, cảm ta thôi

Trăm năm chúm chím nụ cười Nguyên Tiêu.

Vòng Tay Mở - Hàn Cung Thương

  • PDF.

Hàn Cung Thương 

Vòng tay mở


Vung kiếm tuệ chém bầu hư vọng

Lên yên cương tung vó ngựa hồng

Mờ gió bụi say hồn lữ khách

Khúc cuồng ca hát giữa tang bồng

Đọc thêm...