• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thơ

Xuân Bồ Đề - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm 

Xuân Bồ Đề


Ngồi tịch nhiên giữa vọng chơn

Bặt không suy nghiệm chẳng còn phân chia

Buông lơi ý niệm chánh, tà

Rỗng rang tâm chứa bao la đất trời

Đọc thêm...

Ngõ Mộng Tình Không - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Ngõ Mộng Tình Không


Đi chưa hết “NẺO TÌNH THƠ”

“TRẦN GIAN NỬA BƯỚC” còn chờ mai sau

Anh qua con nước bạc đầu

Sóng xô bến cạn nghẹn câu ân tình

Đọc thêm...

Một Người Đi Xa - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

MỘT NGƯỜI ĐI XA


Những Nẻo Tình Thơ đã nghẹn dòng

Mối duyên nồng đượm trở thành không!

Song Kôn nước vẫn màu xanh biếc

Người chỉ còn đây một tấm lòng…

Đọc thêm...

Bài Niệm Vãng - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Bài niệm vãng 

Của Chư Tăng Chùa Lá và chị em văn nghệ sĩ

Trong giờ phút thiêng liêng khói hương trầm ngào ngạt. trong không khí trang nghiêm lẫn vô cùng thương tiếc, thay mặc Chư Tăng Chùa Lá và anh chị em văn nghệ sĩ kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh và bàn hương án của anh, đọc lời niệm vãng hòa âm cùng lời thơ, tiếng nhạc đưa tiễn hương linh anh sớm về  Phật Quốc và thành tâm chia buồn cùng tang quyến.

Đọc thêm...

Cội Phúc - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Cội Phúc

 

Sư ngồi

Niệm khúc kinh cầu

Mong mây vô nhiễm mang sầu trôi đi

Đọc thêm...