• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thơ

Trăng Cố Quận - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Trăng cố quận

 

Dẫu đời biển đổi sao dời

Trăng Nguyên Tiêu vẫn sáng ngời ngàn sau

Tiếng lòng thơ cảm giao nhau

Hồn phiêu bồng giữa muôn màu hợp tan

Đọc thêm...

Bến Xưa - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Bến Xưa


Đời người thôi bao lâu

Niềm vui quanh giọt sầu

Bầu trời xanh nỗi nhớ

Nghe đời trôi qua mau

Đọc thêm...

Tiếng Nhớ - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm 

Tiếng nhớ....


Đường xa hun hút nhớ

Nợ quê hương muôn đời

Ngược xuôi cánh chim trời

Đời như cánh bèo trôi

Đọc thêm...

Tứ Tuyệt Cao Nguyên - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Tứ tuyệt cao nguyên


Mù sương rờn lạnh núi

Cười thương kiếp bụi gầy

Quạnh hiu đời sơn nữ

Giữa mây nguồn tuôn bay

Đọc thêm...

Trùng Ngộ Vô Ưu - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Trùng ngộ vô ưu


Trời Tây Nguyên xanh biếc

Rừng núi rộng dang tay

Đón taon nhân mặc khách

Cùng về chơi dăm ngày

Đọc thêm...