• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kinh tạng

Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  • PDF.

Tìm hiểu Kinh Mettâ-sutta bài kinh về lòng nhân ái

  • PDF.
TÌM HIỂU KINH
Mettâ-sutta
BÀI KINH VỀ LÒNG NHÂN ÁI

Hoang Phong

Đọc thêm...

Ba mươi bài tụng duy thức

  • PDF.
BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC
CHÁNH VĂN
HT. Thích Khánh Anh

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Kinh tạng