• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kinh tạng

Kinh địa tạng là phương pháp tu học nhập môn

  • PDF.

Quá trình tu học Phật pháp, tại nước chúng ta có đề cập rất rõ. Người tu học được chia thành bốn giai đoạn. Trong các giai đoạn đó, giai đoạn thứ nhất là học Kinh Địa Tạng, địa là chỉ cho đất tâm, tạng là bảo tạng. Trong tâm địa của mỗi chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng công đức. Theo như kinh nói thì tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như lai.

httinhkhong-dattang6

Đọc thêm...

Tổng quát về Đại tạng kinh

  • PDF.
Sau 45 năm thuyết pháp, những lời giảng daỵ của Đức Phật không những không bị quên lãng, thất lạc mà còn được lưu giữ, truyền bá mãi đến ngày nay, làm nền tảng cho một nền văn hóa vĩ đại với những đặc thù về mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, triết học, v.v... và trở thành nguồn sống và niềm hy vọng của nhân loại trên khắp thế giới.

Đọc thêm...

APUTTAKA-SUTTA sự giàu có của một người keo kiệt

  • PDF.

APUTTAKA-SUTTA
Sự Giàu có của một người Keo kiệt
Hoang Phong

Đọc thêm...

Kinh Phật nói chăn trâu

  • PDF.
Kinh Phật Nói Chăn Trâu
Việt dịch: Thích nữ Tịnh Quang

Đọc thêm...

NAKULAPITA SUTTA Kinh về tuổi già và sự sáng suốt

  • PDF.
NAKULAPITA SUTTA
Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt
Hoang Phong

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Kinh tạng