• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luật tạng

Giới thiệu về tạng luật

  • PDF.

Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Đọc thêm...

Bát kỉnh pháp

  • PDF.

(của các thầy đối với các sư cô) * 

Thiền Sư Nhất Hạnh

Đọc thêm...

Bát quan trai giới

  • PDF.

HT. Thích Thiện Hoa

(Trích từ Phật học phổ thông)

Đọc thêm...

Các cấp độ giới pháp

  • PDF.

Thích Phước Sơn

Đọc thêm...

Chuẩn mực đạo đức của Phật giáo

  • PDF.

Phước Tâm (dịch)

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luật tạng