• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luật tạng

Giới luật tu sĩ

  • PDF.

Vài ghi nhận về Đại hội Kết tập đầu tiên 

Đọc thêm...

Kkông giải đoán điềm lành - điềm dữ

  • PDF.

(Trích Tiểu phẩm, tạng Luật)

Đọc thêm...

Giới tiếp hiện

  • PDF.

GIỚI TIẾP HIỆN (*)

Thích Nhất Hạnh

Đọc thêm...

Năm Giới: Một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc

  • PDF.

Hằng năm, vào ngày lễ Phật đản, Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh cùng bè bạn thân hữu đều tập hợp tại nơi giảng đường này, đảnh lễ cúng dường đức Phật, và nghe chúng tôi thuyết giảng về những lời đức Phật dạy.

Đọc thêm...

Không giữ giới là biểu hiện của thời mạt pháp

  • PDF.

HT. Tuyên Hóa

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luật tạng