• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luật tạng

Giới hạnh người tu

  • PDF.

Trích Kinh Sa-môn quả (Sāmannaphala Sutta), Trường bộ 2

Đọc thêm...

Giới luật - là tiếng nói từ nguồn tâm

  • PDF.

Tuệ Hải - Thích Quảng Văn

Đọc thêm...

Giới luật công truyền hay bí truyền

  • PDF.

Thích Phước Sơn

Đọc thêm...

Giới luật là tho mạng của Phật pháp

  • PDF.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đọc thêm...

Giới luật Phật giáo và đạo đức xã hội

  • PDF.

TN. Nguyên Liên dịch

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luật tạng