• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luật tạng

Có nên uống rượu không

  • PDF.

Đối với hàng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, giới cấm uống rượu được đề cập trong phần các giới Pacittiya (Ba-dật-đề - Đơn đọa, Ưng đối trị), trong Luật Nam truyền lẫn Bắc truyền. Đức Phật chỉ cho phép dùng rượu để làm thuốc chữa bệnh hay nấu ăn, nhưng phải trừ khử mùi vị, màu sắc của rượu, ngoại trừ khi dùng rượu làm thuốc thoa.

 

Đọc thêm...

Công đức trì giới

  • PDF.

Tỳ Kheo Thích Minh Thông

Đọc thêm...

Du già Bồ Tát giới bổn

  • PDF.

Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết 

Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn 

Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn

Đọc thêm...

Giới đài nét đặc trưng truyền thừa luật tông Phật giáo Bắc truyền

  • PDF.

Thích Tâm Mãn

Đọc thêm...

Năm giới

  • PDF.

HT. Thích Thiện Hoa

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luật tạng