• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luật tạng

Nguồn gốc đạo đức Phật giáo

  • PDF.

Đạo đức Phật giáo dựa căn bản trên Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khới, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô ngã... trong bài phát biểu này tôi chỉ nêu lên nguồn gốc và mục đích của Giới nhằm giải đáp phần nào thắc mắc của các Phật tử, các nhà nghiên cứu khi đề cập đến vấn đề Giới luật của đạo Phật.

small_1285963230.nv

Đọc thêm...

Đại cương về giới luật tu sĩ

  • PDF.

Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Đọc thêm...

Lời khai đạo giới của Hoà thượng Tuyên luật sư Thượng Thiện Hạ Siêu

  • PDF.

(Ngày 11-3 Quý Dậu)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đọc thêm...

Bát quan trai giới

  • PDF.

Thích Tuệ Sỹ

Đọc thêm...

Giới ăn thịt

  • PDF.

Bài Giảng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luật tạng