• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Nghi thức

Ý nghĩa và tác dụng của lễ bái

  • PDF.
le-bai

Ý nghĩa và tác dụng của lễ bái

Tác giả : Thích Thánh Minh

Đọc thêm...

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

  • PDF.

lenhac

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

  Tác giả : Thích Lệ Trang

Đọc thêm...

Lược ý nghi thức tắm Phật trong pháp hội đản sanh Phật giáo bắc truyền

  • PDF.

LƯỢC Ý NGHI THỨC TẮM PHẬT

TRONG PHÁP HỘI ĐẢN SANH PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN 

Thích Tâm Mãn

Đọc thêm...

Nghi thức chuông mõ

  • PDF.

chuong-moI Nhập đề:

Tụng kinh là chúng ta đọc lại lời Phật đã dạy, để hiểu ý nghĩa và thật hành cho đúng, nhờ thế chúng ta tạo được quả lành, tụng kinh cũng là pháp môn tu để cho tam nghiệp (thân, khẩu, ý) được thanh tịnh.

Đọc thêm...

Hướng dẫn cách chiêm bái Xá lợi

  • PDF.

Tóm lược bài giảng về Xá lợi của Geshe Konchok Tsering tại Trung Tâm Triển Lãm Đại Tháp Từ Bi ngày 11 tháng 9 năm 2005

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Nghi thức