• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI

  • PDF.

ĐẠO TRÀNG CHÙA LÁ

Về dưới Phật đài

(Thân tặng nhà văn Nguyễn Châu, nghệ sĩ Linh Nhâm và nghệ sĩ Pha Lê cùng chư huynh đệ Thọ Tam Qui Y Giới   tại Chùa Lá Gò Vấp trong mùa Phật Thành Đạo 2019)

 

Nhớ xưa đau khổ vô vàn

Thân tâm bất định mang mang bể sầu

Hồn còn phiêu bạc nơi nào

Chốn trần lao mãi bạc đầu si mê

Biết đâu bờ giác nẻo về

Biết đâu là cội Bồ Đề giác viên?

 

Lạy Phật Tổ con cúi xin

Từ bi gia hộ con nguyền gắng tu

Thân con khổ hạnh cho dù

Ngưỡng mong đoạn kiếp phù du luân hồi

Tham sân ái dục xa rời

Mạn nghi ác kiến dứt rồi từ đây

 

Hôm nay về dưới Phật Đài

Con xin cung kính dâng ngài đóa sen

Hương trầm ngào ngạt xông lên

Theo làn khói biếc não phiền tiêu tan

Nương thân dưới Ánh Đạo Vàng

      Tâm con an lạc nhẹ nhàng xiết bao!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Văn hóa VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI