• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Cty AkzoNobel Paints Vietnam chia sẻ niềm vui...

  • PDF.

Vào ngày 30/12, Công ty Dulux Việt Nam đã hỗ trợ sơn và 2 tivi Toshiba 55 in cho Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn, để nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất. Các nhân viên công ty Dulux Việt Nam cùng với các bạn sinh viên trung tâm đã bỏ công sức, thời gian để trang trí và làm mới phòng học, góp phần cho việc giảng dạy được tốt hơn. Chân thành cảm ơn quý công ty rất nhiều.

AKZONOBEL-01

We would like to express our deepest thanks for AkzoNobel supporting to Thien Nhon Languages Center. It helps us a lot to continue our mission.

It is a great teamwork, no.1 safety and successful morning. Hope everybody has a great weekend and Happy New Year.

AKZONOBEL-02

AKZONOBEL-04

 AKZONOBEL-03

AKZONOBEL-05

AKZONOBEL-06

AKZONOBEL-08

AKZONOBEL-07

AKZONOBEL-09

AKZONOBEL-10

AKZONOBEL-11

AKZONOBEL-12

AKZONOBEL-13

You are here Trung tâm Thiện Nhơn Trung tâm Thiện Nhơn Cty AkzoNobel Paints Vietnam chia sẻ niềm vui...