• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Nhẹ lòng khi đàm đạo cùng Thầy

  • PDF.

Ngày cuối năm Ất Mùi, nhóm Phật tử chúng tôi ghé thăm Thầy tại một tịnh xá mà hơn 20 năm mới có dịp trở lại. Sau khi, thắp nhang trên chính điện chúng tôi được Thầy đón tiếp thật niềm nở. Lắng nghe những nỗi niềm của Phật tử nhiều tuổi và trẻ tuổi, về nhận định hoạt động xã hội và Phật sự ở các cơ sở thờ tự. Hòa thượng đã giảng dạy rằng:

- Phật tử mà đến chùa được và đông, là sự hoan hỷ của ngôi chùa đó, mà sư thầy không chấp nhận, thì chúng ta hãy tu ở nhà, đừng trách phiền, mà tạo thêm khẩu nghiệp. Quý vị hãy tin vào luật nhân quả. Con người ai cũng có phước báo, có kẻ làm ác mà chúng ta thấy, chúng ta thắc mắc tại sao họ vẫn thản nhiên mà sống, không nhận lấy hậu quả. Bởi vì, phước báo trước kia của họ còn, nên họ mới như thế. Nhưng luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Tinh xa Ngoc Hung

Tinh xá Ngọc Hưng.

Chỉ là lời khuyên đơn giản, nhưng nhóm Phật tử chúng tôi rất vui, tháo gỡ những buồn phiền vướng mắc trong lòng, có được một bậc chân tu tận tình chỉ dẫn những phương pháp, để sớm về bến giác, tinh tấn tu học.

Nhan nhãn đâu đó, còn những ngôi chùa, làm cho Phật tử e dè không dám đóng góp công đức, vì những hành vi cử chỉ chưa sáng của Ban quản trị hay sư thầy hoặc trụ trì. Rất nhiều người, tin tưởng vào chùa chiền họ làm ra của cải bao nhiêu, ngoài tích cóp phòng thân, thì đem đi cúng dường.... Cho đến một ngày, sự thật phơi bày không biết là những phước đức đó sẽ về đâu, khi đồng tiền phụng cúng cho tam bảo sử dụng chưa đúng mục đích. Chưa kể những vị sư hoàn tục rồi, có gia đình rồi mà vẫn khoác y áo cà sa, khiến cho nhiều Phật tử lầm tưởng là quý sư thầy chính thống, mà bái lạy.

Thực tế như vậy, nên Thầy cũng đã có lời góp ý trong thời gian tới, tại buổi tổng kết Phật sự:

- Cần kiểm tra lại việc hoàn tục của các vị sư, quản lý tăng ni sâu sát. Có như vậy, thì đạo mới hướng dẫn cho đời những gì tốt đẹp nhất.

Chỉ một hơn 1 giờ đàm đạo, chúng tôi hiểu thêm về Đạo Phật . Bên cạnh đó, còn đọc trên trang Phật pháp Đại thừa, mới biết đạo Phật quan trọng ở "Cái Thấy". Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có Cái Thấy này, thì tu kiểu gì cũng không đúng hướng hoặc rơi vào phước báo nhân thiên.

Đạo Phật ngày càng đa dạng hóa, nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ đạo vẫn là do giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thật. Tức là giáo pháp cội rễ, mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn, hoa và trái.
Từ đấy, khó phân biệt đâu là đạo Phật chơn chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo Phật còn bị trộn lẫn cả tín ngưỡng nhân gian nữa...

Chúng tôi từ giã Thầy ra về, mà trong lòng thấy nhẹ nhỏm hơn. Tin rằng, người Phật tử chơn chánh sẽ có được con đường đúng đắn để đi, trong những ngày tháng tìm về bến giác.

Trương Thiện

You are here Phật pháp Phật giáo và Đời sống Nhẹ lòng khi đàm đạo cùng Thầy