• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đóa sen dâng Phật

  • PDF.

Mùa hè dâng Phật đóa sen, Đã mọc lên giữa bùn đen cõi người

Bao nhiêu phiền muộn lắng rồi, Hương thơm tỏa dưới mặt trời trinh nguyên

 

Doa sen dang Phat


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Thơ ơi Đóa sen dâng Phật