• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Mơ Về Đà Lạt - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Mơ Về Đà Lạt


Ta chưa về phố núi

Mùi sương đã tràn hồn

Gió reo lay bờ mộng

Nhìn đồi thông mênh mông

 

Ta chưa về Đà Lạt

Muôn sắc hoa ngập tràn

Giữa hồn ta hiển hiện

Đồi Cù Lang-Biang

 

 

Quê em anh mơ đến

Cam Ly, Hồ Xuân Hương

X.Q tranh mờ tỏ

Trúc Lâm suối nguồn thương

 

 

Nay về thăm Đà Lạt

Thung lũng quanh núi đồi

Tình thơ em chợt đến

Nhập hồn ta muôn nơi

You are here Thơ ơi Mơ Về Đà Lạt - Thích Nhuận Tâm