• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đà Lạt Thơ - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

ĐÀ LẠT THƠ 

Tặng nhóm Nguyên Quán


Đà Lạt mơ – Đà Lạt thơ

Gió thông reo hát đôi bờ khói sương

Kỳ hoa em trổ ngát đường

Mở muôn cuộc lữ ngàn phương bốn bề

 

Gọi mời đây đó im nghe

Tiếng lòng Nguyên Quán vọng về quê xưa

Đà Lạt nắng – Đà Lạt mưa

Trăm năm Đà Lạt vẫn chưa trọn ngày

 

 

Núi rừng nối nhịp bàn tay

Từ mây gió đến cỏ cây truông ngàn

Bài thơ vỗ xuống cung đàn

Hòa tình tri ngộ ngân vang suối nguồn

You are here Thơ ơi Đà Lạt Thơ - Thích Nhuận Tâm