• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thương - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Thương


Choàng tay ôm chút mù sương

Mang về xứ Quảng còn thương thông ngàn

Thương em ngõ phố hoa vàng

Bao đêm về ướp mộng tàn trang thơ

Choàng tay ôm hết ngẩn ngơ

Thương em vạt nắng bay mờ chân mây

Thương con dốc vắng cuối ngày

Thương làn khói mỏng phủ vây chân đèo

Choàng tay ôm tiếng thác reo

Níu hồn du tử thuyền neo bến bờ

You are here Thơ ơi Thương - Thích Nhuận Tâm