• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Trăng Cố Quận - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Trăng cố quận

 

Dẫu đời biển đổi sao dời

Trăng Nguyên Tiêu vẫn sáng ngời ngàn sau

Tiếng lòng thơ cảm giao nhau

Hồn phiêu bồng giữa muôn màu hợp tan

Níu vầng trăng xuống trần gian

Bước chân lữ khách nhẹ nhàng ngược xuôi

Rong rêu trắng một cuộc chơi

Thấy ra muôn ngả bóng đời phù vân

Tâm hoa chắp nguyện bụi trần

Thắp lên ngọn đuốc tự thân soi mình

Mạch sầu khổ bởi vô minh

Cùng muôn vọng tưởng tự tình đắp xây

Lắng nghe tận suối nguồn đây

Ngàn cung bậc dậy đong đầy thương yêu

Mở lòng san sẻ muôn chiều

Vầng trăng cố quận Nguyên Tiêu hiển bày.

Như Không Thích Nhuận Tâm
You are here Thơ ơi Trăng Cố Quận - Thích Nhuận Tâm