• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Vòng Tay Mở - Hàn Cung Thương

  • PDF.

Hàn Cung Thương 

Vòng tay mở


Vung kiếm tuệ chém bầu hư vọng

Lên yên cương tung vó ngựa hồng

Mờ gió bụi say hồn lữ khách

Khúc cuồng ca hát giữa tang bồng

 

Lòng rỗng rang tung mây, vẫy gió

Chuyện được thua như nước sa mù

Miễn sao một trận say túy lúy

Nhìn thấy trời xanh mây trắng qua

 

 

Qua về, hai nẻo đời xuôi ngược

Rộng mở lòng ta bước thảnh thơi

Mãi mãi thắm tình huynh đệ

Chắp tay mười ngón nở không lời

 

 

Từ tâm tĩnh tại đóa tinh khôi

Niệm niệm viên âm không thất đại

Thơ bay mật ý, lời chân nghĩa

Sải bước hoàn nguyên giữa đất trời

 

Thơ Hàn Cung Thương
You are here Thơ ơi Vòng Tay Mở - Hàn Cung Thương