• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tứ Tuyệt Cao Nguyên - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Tứ tuyệt cao nguyên


Mù sương rờn lạnh núi

Cười thương kiếp bụi gầy

Quạnh hiu đời sơn nữ

Giữa mây nguồn tuôn bay

 

Rừng cao ơi! rừng cao

ẩn chứ những dịu kỳ

lên đây cùng mưa trắng

bay hồn ta vô vi

 

 

thấy ba nghìn thế giới

trên ghềnh thác xôn xao

giữa trùng trùng duyên khởi

an nhiên bước ra vào

You are here Thơ ơi Tứ Tuyệt Cao Nguyên - Nhuận Tâm