• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Trùng Ngộ Vô Ưu - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Trùng ngộ vô ưu


Trời Tây Nguyên xanh biếc

Rừng núi rộng dang tay

Đón taon nhân mặc khách

Cùng về chơi dăm ngày

 

Say chút tình đạo vị

Quanh sân chùa Phổ Minh

ồ kìa Vô Ưu mở

trên mắt em lung linh

 

 

vàng hương chiều dịu nắng

đọc nhau nghe vần thơ

cảm nhưi hồn non núi

dồn tụ giữa bây giờ

 

 

kẻ tài hoa lãng đãng

bậc sĩ khí trượng phu

trên con đường sáng tạo

làm đẹp cõi bụi mù

You are here Thơ ơi Trùng Ngộ Vô Ưu - Thích Nhuận Tâm