• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Xuân Bồ Đề - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm 

Xuân Bồ Đề


Ngồi tịch nhiên giữa vọng chơn

Bặt không suy nghiệm chẳng còn phân chia

Buông lơi ý niệm chánh, tà

Rỗng rang tâm chứa bao la đất trời

 

Tìm về tận suối cùng khơi

Thấy ra ngành ngọn kiếp đời trầm luân

Đất rung trời chuyển mấy lần

Giọt sương mai mọc chơn tâm vỡ bùng

 

 

Núi Hy Mã rợp hào quang

Nhân sinh rõ lối cười an nhiên về

Qua rồi bến khổ bờ mê

Ngàn năm dưới cội Bồ Đề khai xuân

 

 

Thơ Nhuận Tâm
You are here Thơ ơi Xuân Bồ Đề - Nhuận Tâm