• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Ngõ Mộng Tình Không - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Ngõ Mộng Tình Không


Đi chưa hết “NẺO TÌNH THƠ”

“TRẦN GIAN NỬA BƯỚC” còn chờ mai sau

Anh qua con nước bạc đầu

Sóng xô bến cạn nghẹn câu ân tình

 

Gót mòn xuống cuộc phiêu linh

Chợt nghe đất thở trở mình bóng khuya

Lỡ mai màu nắng cách chia

Cũng xin dâng tặng mai kia mốt gần

 

 

Đời anh chỉ một chữ “Ân”

Nghiêng hồn cạn chén phong trần đó đây

Uống cho tan những cuộc say

Sá chi đau khổ đong đầy khổ đau

 

 

Sá chi chuyện trách hờn nhau

Trăm năm chợt thấy mộng đầu lìa tan

Nên về làm áng mây ngàn

Bay đi khắp nẻo lòng than thản lòng

 

 

Rong chơi rũ áo tang bồng

Lời chim hát mở cõi không anh về

You are here Thơ ơi Ngõ Mộng Tình Không - Thích Nhuận Tâm