• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chùm thuật ngữ - Trần Thiện Hiệp

  • PDF.

Trần Thiện Hiệp 

Chùm thuật ngữ 

Phiến tâm làn mây bạc

phương nào hạc vàng bay

trăng tàn thơ thức giấc

chữ nghĩa chấp cánh mây

vin theo vòng hệ lụy

nhật nguyệt càng khôn vây

 

Mênh mông trong trời đất

ngôn ngữ Nam Hoa kinh

triết gia cùng đồ tể

ở chung một hành tinh

đường thi người Đỗ Phủ

chảy máu mạch tim mình

 

 

Từng bước chân dẫm đất

tiếng xưa xa vọng về

trùng trùng chùm thuật ngữ

lẫn nhịp mõ bờ mê

gió bay bào cư sĩ

mãi tìm dấu chân quê…

 

You are here Thơ ơi Chùm thuật ngữ - Trần Thiện Hiệp