• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chương trình Vu lan 2017

  • PDF.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trung Nguyên ngày Hội Vu lan
Bến Giác chiều thu sáng đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đến Vu lan.

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức, thưa cùng toàn thể thiện nam, tín nữ.

Theo truyền thống Phật giáo, ngày Hội Vu lan Báo hiếu là ngày nói lên tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và bổn phận hiếu thảo của người con phật. Ngày lễ Vu lan còn là nét văn hóa gợi nhớ về Tứ Trọng Ân, đó chính là truyền thống biết ơn và nhớ ơn của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa lưu lại. Thế nên nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp đó, năm nay nhân ngày Chư Tăng Tự Tứ, chùa Lá long trọng tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL: 2561 - DL: 2017 với nội dung chính gồm có: Đại lễ kỳ siêu, nghi thức cài hoa hồng và văn nghệ với chủ đề "ơn nghĩa sinh thành".

Kính mời Qúy liệt vị hoan hỷ nhín chút thời gian trở về bổn tự tham dự đại lễ, góp phần công đức hồi hướng cầu an cho người hiện tiền và cầu siêu cho người quá cố, duy trì truyền thống biết ơn và đền ơn của dân tộc.

Dang hoa 01

CHƯƠNG TRÌNH
VU LAN BÁO HIẾU 2017

* Ngày 16/09/2017 (nhằm 26 tháng 07 ÂL)

- 18h30': Lễ dâng hoa, cài hoa hồng;
- 19h00': Văn nghệ cúng dường Vu Lan.

* Ngày 17/09/2017 (nhằm 27 tháng 07 ÂL)

- 08h00': Phật tử vân tập;
- 08h30': Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức;
- 09h30': Dâng sớ cúng ngọ, kỳ an, kỳ siêu;
- 10h00': Trai tăng, dâng y;
- 10h30': Tiến Linh;
- 11h00': Cung tiễn Chư Tôn Thiền Đức;
- 15h00': Phát chẩn người nghèo;
- 16h00': Cúng thí thực;
- 19h00': Văn nghệ cúng dường;
- 21h00': Hoàn mãn.

Lưu ý: Mỗi lớp học phải có 2 tiết mục văn nghệ tham gia cùng chương trình.

- Các tiết mục gửi về Phòng giáo vụ trước ngày 10/09/2017
- Đề nghị các bạn học viên tại Trung tâm tham gia đầy đủ 2 đêm văn nghệ.

Mọi thắc mắc xin lin hệ: 0906.721.705 (Chú Cường)

You are here Home