• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp viếng thăm đám tang Thầy Lê Hào Hiệp.https://www.youtube.com/watch?v=Lm7wE8XPQpE, Loan tỏa yêu thương Kết nối - Sẻ chia


Bài thơ kết nối sẻ chia
Bài thơ kết nối sẻ chia
 Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp viếng thăm đám tang Thầy Lê Hào Hiệp.https://www.youtube.com/watch?v=Lm7wE8XPQpE, Loan tỏa yêu thương Kết nối - Sẻ chia
Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp viếng thăm đám tang Thầy Lê Hào Hiệp.https://www.youtube.com/watch?v=Lm7wE8XPQpE, Loan tỏa yêu thương Kết nối - Sẻ chia
Phát quà cho bà con khó khăn ngày 31/05/2020 tại Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn- Chùa Lá.
Phát quà cho bà con khó khăn ngày 31/05/2020 tại Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn- Chùa Lá.
 Từ Thiện tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Từ Thiện tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 Chùa Lá phát quà từ thiện ngày 25/05/2020
Chùa Lá phát quà từ thiện ngày 25/05/2020
 Từ Thiện tại Chùa Lá Gò Vấp
Từ Thiện tại Chùa Lá Gò Vấp
 Cây ATM gạo đầu tiên tại chùa Lá - Gò Vấphttps://www.youtube.com/watch?v=v4hFNPWZbIs,  Chùa Lá Gò Vấp -  Lan Tỏa Yêu Thương - Kết Nối - Sẻ Chia
Cây ATM gạo đầu tiên tại chùa Lá - Gò Vấphttps://www.youtube.com/watch?v=v4hFNPWZbIs, Chùa Lá Gò Vấp - Lan Tỏa Yêu Thương - Kết Nối - Sẻ Chia
 
You are here Chùa Lá Quỹ Thiện Nhơn - Bồ Đề