• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Bài thơ kết nối sẻ chia


Bài thơ kết nối sẻ chia
Bài thơ kết nối sẻ chia
 Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp viếng thăm đám tang Thầy Lê Hào Hiệp.https://www.youtube.com/watch?v=Lm7wE8XPQpE, Loan tỏa yêu thương Kết nối - Sẻ chia
Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp viếng thăm đám tang Thầy Lê Hào Hiệp.https://www.youtube.com/watch?v=Lm7wE8XPQpE, Loan tỏa yêu thương Kết nối - Sẻ chia
Phát quà cho bà con khó khăn ngày 31/05/2020 tại Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn- Chùa Lá.
Phát quà cho bà con khó khăn ngày 31/05/2020 tại Trung Tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn- Chùa Lá.
 Từ Thiện tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Từ Thiện tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

 Chùa Lá phát quà từ thiện ngày 25/05/2020
Chùa Lá phát quà từ thiện ngày 25/05/2020
 Từ Thiện tại Chùa Lá Gò Vấp
Từ Thiện tại Chùa Lá Gò Vấp
 Cây ATM gạo đầu tiên tại chùa Lá - Gò Vấphttps://www.youtube.com/watch?v=v4hFNPWZbIs,  Chùa Lá Gò Vấp -  Lan Tỏa Yêu Thương - Kết Nối - Sẻ Chia
Cây ATM gạo đầu tiên tại chùa Lá - Gò Vấphttps://www.youtube.com/watch?v=v4hFNPWZbIs, Chùa Lá Gò Vấp - Lan Tỏa Yêu Thương - Kết Nối - Sẻ Chia
 
You are here Chùa Lá Quỹ Thiện Nhơn - Bồ Đề