• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tịnh độ

Bước Sen trong cõi Tịnh Độ

  • PDF.
buoc-sen

BƯỚC SEN TRONG CÕI TỊNH ĐỘ

Tsao Fashih

Đọc thêm...

Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

  • PDF.

Kính thưa Thầy Admin và Chư Vị đồng tu,..

Đọc thêm...

Không có gì để vội vã

  • PDF.

Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Nói vội vã đưa ta đi tới đâu? Hành động vội vã đưa ta đi tới đâu? Suy nghĩ vội vã đưa ta đi tới đâu? Chúng đưa ta đi tới với sai lầm, với thất vọng và khổ đau. Chúng đưa ta đi tới với bệnh hoạn già nua và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng.

Đọc thêm...

Danh sách Ban hộ niệm toàn quốc

  • PDF.

Nếu đạo hữu đang tìm kiếm ban hộ niệm để độ người thân và độ người tín Phật liên hệ với Ban hộ niệm tại địa phương mình trong danh sách bên dưới.

You are here Phật pháp Tịnh độ