• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chùa Lá: Hành hương tại An Giang và Bình Thuận

  • PDF.

Phat Di-lacNhằm tạo duyên lành cho phật tử và các em sinh viên tại Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thin Nhơn chùa Lá - Gò Vấp có dịp tham quan, hành hương lễ Phật đầu Xuân 2015 tại TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ ngày 06 đến ngày 08/03/2015 (ngày 16 đến 18 tháng Giêng năm Ất Mùi) và 02 huyn Hàm Tân, Tuy Phong tỉnh Bình Thun từ ngày 27 đến 29/03/2015 (nhằm ngày 08 đến 10/02 năm Ất Mùi).

 * Video clip: Hành hương tại chùa Hang và Phật Lớn tỉnh An Giang. 

* Video clip: Hành hương tại chùa Cổ Thạch, huyn Tuy Phong, tỉnh Bình Thun. 

* Video clip: Hành hương tại dinh Thầy Thím, huyn Hàm Tân, tỉnh Bình Thun.

You are here Chùa Lá Chùa Lá Gò Vấp Chùa Lá: Hành hương tại An Giang và Bình Thuận