• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Giới thiệu về chùa Lá - Gò Vấp

  • PDF.

Báo chí viết về chùa Lá - Gò Vấp

>>> Nhà sư của người nghèo

>>> Nhà sư của sinh viên nghèo

>>> Lớp học ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá

>>> Ngôi chùa dạy ngoại ngữ miễn phí

>>> Lớp học ngoại ngữ ở chùa Lá

>>> Trung tâm ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá

>>> Học ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá

>>> Học miễn phí 5 ngoại ngữ dưới bóng bồ đề

>>> Sư thầy đam mê đàn đá

>>> Nhà sư Thích Nhuận Tâm: "Trăm năm có một tấm lòng..."

>>> Điểm đến của sinh viên nghèo

>>> Lớp học ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá của SV nghèo

>>> Có một Trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí nơi cửa chùa

>>> Học ngoại ngữ miễn phí ở chùa

>>> Đột nhập lớp học ngoại ngữ miễn phí tại chùa

>>> Những câu chuyện về lớp học ngoại ngữ nơi cửa Phật

>>> Học ngoại ngữ trong chùa

>>> Chùa Lá mở lớp dạy ngoại ngữ 'chùa'

>>> Nơi dạy ngoại ngữ miễn phí giữa lòng thành phố

>>> Lớp học ngoại ngữ miễn phí ở chùa Lá (10/03/2015)

BQT tổng hợp

You are here Tin tức Tin từ báo chí Giới thiệu về chùa Lá - Gò Vấp